ناوگان های حمل و نقل

شرکت پونل برسام با ۲۰ مرکز توزیع محصولات دارویی و ۳۱ مرکز توزیع محصولات بهداشتی در کشور، با رعایت استانداردهای جهانی ، به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در خصوص پخش دارو، مکمل و لوازم آرایشی بهداشتی، با پوشش سراسری در کشور فعالیت می کند.